Här följer en sammanfattning i kalenderform. Men du kan läsa mer om varje evenemang i Bladet (ladda ned våra senaste utgivningar).

oktober 2017

Vi tar ej ansvar för i efterhand ändrade eller inställda evenemang/händelser i kalendern.

tor 19 oktober
After Work – Tärna Församling