Infomöte detaljplan Hemavan

onsdag 9 oktober 2019

Informationsmöte kring förslag 

till detaljplan i Hemavan

Bostäder vid Kungsplatån och Forsfallet  

Tid: 2019-10-09 kl. 18:00 OBS! Nytt datum

Plats: Hemavans Fjällcenter, lokal Varglyan

 Se fler händelser efter ämne

| möte

Gå tillbaka till Kalendern

 
2019-08-21T08:38:46+00:00

Kontaktuppgifter:

ST Tryckeri & Reklam
Blå vägen 246
923 31 Storuman

Filial:

ST Tryckeri & Reklam
Storgatan 43 1 tr
903 26 Umeå