Ordinarie allmänningsstämma

tisdag 11 december 2018

Ordinarie allmänningsstämma hålls på Tärnaby Fjällhotell 

tisdag 2018-12-11 kl 12.00

Förutom sådant som är stadgat i reglementet ska följande ärenden behandlas:

• Val av 3 ordinarie styrelseledamöter och deras ersättare för 

perioden 2019-2022

• Information om situationen kring avverkning i fjällnära skog.

• Motion med förslag till förändrade jaktgränser, Nils Uno Ahlenius m.fl.

Ulrik Dahlgren, ordf.

 Se fler händelser efter ämne

| stämma

Gå tillbaka till Kalendern

 
2018-12-03T12:13:35+00:00

Kontaktuppgifter:

ST Tryckeri & Reklam
Blå vägen 246
923 31 Storuman

Filial:

ST Tryckeri & Reklam
Storgatan 43 1 tr
903 26 Umeå