Skolstart LÅ 2019/2020

onsdag 21 augusti 2019

GRUNDSKOLAN och FÖRSKOLEKLASS

Skolarbete börjar torsdag den 22 augusti

med hel skoldag enligt nedan angivna tider:

Centralskolan       08.25

Stensele skola  08.20

Röbroskolan   08.25

Parkskolan

Skolarbete börjar torsdag den 22 augusti 

Förskoleklass – åk 3     08.20 – 13.00

Gunnarns skola 

Skolarbete börjar torsdag den 22 augusti 

med skoldag enligt nedan angivna tider:

Förskoleklass  – åk 6   08.00 – 13.00

Slussfors skola 

Skolarbete börjar torsdag den 22 augusti 

med skoldag enligt nedan angivna tider:

åk 1 – 3 09.00 – 13.30

åk 4 – 6       09.00 – 15.15

Skytteanska skolan, Tärnaby

Skolarbete börjar torsdag den 22 augusti 

med skoldag enligt nedan angivna tider:

Förskoleklass – åk 2 08.35 – 13.25

åk 3 – 4, åk 5 – 9                                08.35 – 15.45

Luspengymnasiet

Upprop onsdag den 21 augusti i gymnasiets aula 

åk 2 – 3     09.00

åk 1          13.00

Tärnaby Alpina Gymnasium

Upprop måndag den 19 augusti

Starttider meddelas i SchoolSoft

Lärcentrum

Kurserna inom Lapplandsvux startar 

måndag den 19 augusti.

Vårdbiträdesutbildningen startar 

måndag den 19 augusti.

Särvux startar onsdag den 21 augusti.

Vård- och omsorgsutbildningen i Storuman startar tisdag den 20 augusti.

FRITIDS-, KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

 Se fler händelser efter ämne

| skolstart

Gå tillbaka till Kalendern

 
2019-08-08T08:49:08+00:00

Kontaktuppgifter:

ST Tryckeri & Reklam
Blå vägen 246
923 31 Storuman

Filial:

ST Tryckeri & Reklam
Storgatan 43 1 tr
903 26 Umeå