EN GRAFISK PROFIL

En grafisk profil är ditt företags handbok i image. Här samlas allt från hur er logo ser ut och hur den får användas, till vilket typsnitt (font) och vilka färger som ska användas för tryck och digital marknadsföring. Helt enkelt en guide med riktlinjer för fontstorlek, färgkoder, bildkriterier och annat som är viktigt att veta för att se till att ditt företag eller förening håller en tydlig linje i all er marknadsföring.

Man kan säga att en grafisk profil är lite som en snuttefilt för den som gör dina trycksaker. En trygg hand som guidar till rätt resultat. Därför är det extra viktigt att företag med fler anställda (som jobbar med trycksaker och profilering) har en grafisk manual med riktlinjer för att inte bild och budskap ska spreta åt olika håll. Även när du beställer externt, som vid exempelvis annonsering, är det bra att skicka med den grafiska profilen så alla inblandade vet vad som gäller.

När du beställer en grafisk profil av oss kommer vi att ta fram ett förslag på hur din profilering kan se ut. Vi tar reda på mer info om dig och det du gör för att kunna skapa rätt känsla i den grafiska profilen. Vi tittar på typsnitt, ”blandar” till färger och mönster och presenterar allt i ett pdf-dokument som skickas till dig. Den grafiska profilen finns i två utföranden:

  1. Basicversion där vi beskriver hur loggan ska se ut och användas, vilka typsnitt och färger som gäller. Även hur visitkort och annonser ska se ut.
  2. Avancerad version, här går vi in på djupet och spaltar upp allt marknadsföringsmaterial som ni använder er av. Hur affischer, kuvert, hemsida, broschyrer eller profilkläder ska se ut.

Vi levererar din grafiska helhet och lär dig hur den ska användas.